Лабораторна робота №2.
Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах

Мета:Практично закріпити знання та навички роботи з таблицями в середовищі текстового редактора MS Word.

Завдання:

Завдання 1. Створити документ LR2_grupa.docx. На першій сторінці ввести текст, в якому описати складові вікна ВВВ.

Завдання 2. Зображення вікна MS Word помістити в буфер обміну (Alt+PrintScrrn) та вставити в документ після заголовка «Складові вікна MS Office Word». Обтікання – вгорі, внизу.

Завдання 3. Скопіювати зображення. В копії зробити обрізку зображення, залишивши тільки зображення стрічки. Визначити обтікання – навкруги рамки. Ввести текст, в якому описати вкладки стрічки MS Word. Вставити в абзац зображення правіше тексту.

Завдання 4. На другій сторінці описати, які графічні об’єкти можливо вставити в документ. Вставити в текст зображення з колекції MS Office Word, визначити обтікання малюнка текстом по контуру.

Завдання 5. На третій сторінці скопіювати вміст 1-ої сторінки, заголовок замінити на художній заголовок WordArt.

Завдання 6. На четвертій сторінці створити таблицю за приведеним зразком, ввести дані в таблицю.

Завдання 7. Визначити формат складових таблиці:

• Заголовок таблиці – шрифт Time New Roman, розмір 14, вирівняти - по центру, інтервал перед та після абзацу – 6 пунктів;

• Заголовки стовпчиків - шрифт Time New Roman, розмір 12, накреслення - жирний, вирівнювання по центру по горизонталі та вертикалі;

• Підсумкові рядки - шрифт Time New Roman, розмір 12, вирівнювання по центру.

Звіт
пропусків занять за І семестр 2015-2016 н.р. на І курсі

Завдання 8. Спробуйте в підсумковому рядку визначити автоматично значення суми за допомогою вставки формули.

Завдання 9. Після таблиці пропустити 2-3 рядки та скопіювати таблицю з заголовком.

Завдання 10. В копії застосуйте один з варіантів стилю таблиць для оформлення.

Завдання 11. Відділити в документі першу сторінку, оформити її як титульну (без використання шаблону) за приведеним зразком:

Завдання 12. Показати роботу викладачеві, оформити звіт.