Лабораторна робота №1.
Створення, редагування та форматування текстового документу

Мета: Практично закріпити знання та навички опрацювання текстового документа в середовищі ТР MS Word.

Завдання:

Завдання 1.

За допомогою довідкової системи знайти інформацію що до створення документу в MS Word 7(10), скопіювати на першу сторінку документу. Вставити заголовок. Форматувати документ:

• Параметри сторінок: поля – 1см, орієнтація альбомна, розмір аркуша – А4, документ – брошура;

• Абзаци тексту: шрифт Times New Roman 10, вирівнювання по ширині, відступи правий, лівий – 0см, для першого рядка 1см, міжсимвольний інтервал – одинарний, інтервал до абзацу – 0, після – 6пт;

• Заголовок: шрифт Times New Roman 12, жирний, колір індіго, між символьний інтервал - розріжений, вирівнювання по центру, відступи правий, лівий – 1см, для першого рядка 0см, міжсимвольний інтервал – одинарний, інтервал до абзацу – 12пт, після – 6пт;

Завдання 2. Вставити на початок документу титульну сторінку за допомогою шаблонів (на свій вибір), замість приведеного тексту введіть свій згідно теми лабораторної роботи.

Завдання 3. Вставити нумерацію сторінок – внизу, посередині. Вставити верхній колонтитул – тему лабораторної роботи.

Завдання 4. На другому аркуші поточного документу створити бланк документу, скопіювати його 2-3 рази:

Завдання 5. На третьому аркуші поточного документу ввести текст, форматувати згідно зразка. Документ зберегти як файл MyText.docx

Завдання 6. Створити новий документ – власне резюме за приведеним зразком. Скористатись при цьому майстром шаблонів резюме. В резюме визначити власну інформацію. Зберегти як файл Резюме.docx