Лабораторна робота №2.
Пошук інформації в БД в MS Access. Створення запитів та звітів

Мета: Закріпити на практиці знання та навички використання бази даних, пошук, відбір в БД інформації за визначеними критеріями.

Завдання:

1. Відкрити БД - LR15-16 2015.mdb. Переглянути і виписати в звіт її структуру (вкл. Робота з БД – схема даних). Визначити зв’язки між таблицями;

2. Відкрити таблицю Студенти, впорядкувати записи по даті народження. Виписати інформацію про наймолодшого та найстаршого студента:

3. Відкрити таблицю Екзамени, вивести інформацію про студентів, що мають по математиці та інформатиці оцінки Добре і Відмінно. Скільки таких записів?__

4. Для таблиці Студенти створити розширений фільтр, що виводе записи про студентів груп Р-1-14 і Р-2-14, дата народження яких до 1999 року.

5. Створимо запит Народження 1999, призначення якого - визначити студентів, що народилися в 1999 році ( виводити ПІП, група, спеціальність, куратор)

• Відкрити вкладку Створити – серед других - Конструктор запитів;

• В верхній частині вікна визначити таблиці, інформація з яких нам знадобиться для створення запита. Скористаємось для цього вікном Добавити таблицю і введемо в схему таблиці Студенти та Групи. Після цього вікно Добавить таблиці закриємо.

• В нижній частині вікна визначимо поля, які повинен містити запит та з яких таблиць використовувати ці поля. Поле Дата народження використовується тільки для відбору інформації, друкувати це поле в запиті не треба, то ж приберемо прапорець в стовпчику Дата народження та рядку Виводити на екран. Умовою відбору використовуємо запис-шаблон (*.1999).

• Закриваючи вікно структури запиту зберігаємо його з іменем Народження 1999.

6. Створити запит Спеціальність ТПРКК про всіх студентів, що навчаються на спеціальності ТПРКК (виводити ПІП, група, куратор, староста).

7. Творити звіт Боржники, в який відібрати список студентів, що мають заборгованість за результатами екзаменів. Виводити в список ПІП, група, оцінки з усіх предметів. Впорядкувати дані по групам.

8. Створити звіт Студенти по групам про всіх студентів учбового закладу, відобразити про кожного таку інформацію: ПІП, дата народження, група, куратор, староста. Дані про студентів згупувати по групам:

• На вкладці Створити обираємо команду майстер звітів, в приведеному на малюнку діалозі визначити основні параметри звіту.

• Визначити тип подання даних – по таблиці Студенти;

• Визначити І рівень групування – поле Група;

• Визначити впорядкування даних – по алфавіту ПІП;

• Визначити вид макета та стиль - на власний вибір;

• Визначити назву звіту.

9. В створеному звіті виконати форматування: вирівнювання заголовків та інформації, шрифти, кольори, заливки на Ваш розсуд, але без фанатизму.

• відкрити звіт в режимі Конструктор та виконати форматування окремих складових. Для цього автоматично з’явиться панель форматування.

• Заголовки полів вирівняти по центру. Також по центру вирівняти дані про дату народження.

• Стовпчик, що містить дані про дату народження розширити за рахунок зменшення поля про старосту.

• В заголовку змінити текст «список студентів по групам».

10. Створити звіт Студенти по рокам, в якому виведіть інформацію про студентів (ПІП, Дата народження, Група), в якому згрупувати інформацію по рокам народження. Форматувати звіт на власний розсуд.

11. Оформити звіт, зробити висновки.