Лабораторна робота №1.
Створення бази даних в MS Access за зразком

Мета: Закріпити на практиці знання та навички створення бази даних, її основних складових таблиць та форм.

Завдання:

Базовий рівень:

1. Завантажити MS Access, в початковому вікні визначити процедуру Створення нової БД, назву файла БД - Технікум, місце розташування – на диску D:.

2. В відкритому середовищі MS Access маємо пусту БД, вона не має жодної складової (Таблиці, Запити…). Перевірте це, відкриваючи різні вкладки в області навігації.

3. Створюємо таблицю Групи в режимі Конструктор. Вона повинна містити поля: Назва групи, спеціальність, кількість студентів, староста, куратор. Введіть дані про 4-5 груп 1-го курсу (2-3 різні спеціальності).

4. Створити таблицю Студенти та ввести дані – 10-15 записів. Таблиця повинна містити поля: Код (№ студ.квитка), ПІБ, дата народження, група. При введенні даних можете проявити самостійність в виборі даних, але інформація про групу повинна співпадати з назвами груп в попередній таблиці.

5. Створити зв’язок між таблицями.

6. Створити форму Студенти для введення та перегляду змісту таблиці Студенти. За її допомогою введіть 2-3 записи. Перевірте, чи потрапили записи у відповідну таблицю.

7. Створити форму Групи, що має складну структуру, тобто містить записи про групу і її студентів.

8. Створити форму Список у вигляді таблиці, що містить поля ПІБ, спеціальність, куратор (скористатись майстром форм).

Додатковий рівень:

9. Створіть таблицю Екзамен що містить поля: Код, ПІП, Математика, Інформатика, Історія України, Укр мова.

10. Записи в полях Код, ПІП скопіювати з таблиці Студенти, інші поля заповнити самостійно.

11. Створити зв’язок таблиці з уже існуючими.

12. Створити форму Екзамен, основним джерелом якої є таблиця Групи (поля Група, Куратор, Староста), а підрядною Екзамен.

13. Оформити звіт, зробити висновки.