Лабораторна робота №2.
Фільтрація даних в ЕТ та обчислення проміжних характеристик

Мета: Закріпити на практиці та перевірити знання і вміння створення графіків і діаграм на основі ЕТ.

Завдання:

І рівень – базовий

1. Створити таблицю з даними.

2. Скопіювати таблицю на окремі аркуші книги, які перейменувати: Сортування1, Сортування2 , Фільтрація, Проміжні підсумки, Зведена таблиця.

3. На аркуші Сортування1 впорядкувати дані по групам.

4. На аркуші Сортування2 виконати багаторівневе впорядкування даних:

• по групам за спаданням значень;
• по кількості пропусків за зростанням значень.

5. На аркуші Фільтрація встановити фільтр, що відбирає дані тільки за грудень.

6. За даними фільтрації створити просту гістограму з заголовком «Пропуски за грудень», підписами по осі х – назви груп та підписами даних на гістограмі.

ІІ рівень – добре

7. Вивести проміжні дані – суму пропусків по кожній групі;

8. Видалити з розгляду поточні дані, залишивши тільки підсумки.

9. По даним підсумків створити кругову діаграму за зразком.

ІІІ рівень – відмінно

10. Створити зведену таблицю, в якій дані упорядкувати таким чином: стовпчики – назви груп, рядки – назва місяця.

11. Створити зведену діаграму, в якій поля легенди – назви місяців, поля категорій – назви груп.

12. В діаграмі визначити заголовок та підписи даних.