Лабораторна робота №1.
Розробка слайдової презентації

Мета: Практично закріпити знання та вміння створення слайдів, їх розмітку, дизайн, налаштування анімації.

Завдання:

1. Створити на Робочому столі папку PRESENT.

2. Відкрити вікно програми MS Power Point. В робочій області маємо чистий перший слайд презентації.

3. Обрати макет для першого слайду серед зразків макетів макет титульного слайду – заголовок з підзаголовком;

4. Обрати Дизайн слайду серед шаблонів за власним смаком;

5. На самому слайді в області заголовка ввести текст: «ПК як інформаційна система, її складові», в підзаголовку визначити, хто створює презентацію (ПІП, група).

6. Вставити в слайд малюнки з колекції Clip Gallery на свій смак.

7. Налаштувати анімацію для всіх об’єктів, визначити появу автоматично після попереднього, швидкість високу. Вид появи об’єкту оберіть на свій розсуд, але різні для кожного об’єкту.

8. 2-й слайд повинен містити заголовок «Апаратний склад ПК», малюнок ПК та текстовий блок з списком - переліком основних пристроїв ПК. Визначити параметри анімації всіх об’єктів. Додаткові компоненти – на свій вибір і смак, але відповідно теми;

9. 3-й слайд: обрати макет титульного слайду – заголовок. В заголовку ввести текст «Робочий стіл ОС Windows». Вставити в слайд на вільне місце зображення Вашого Робочого столу (зафіксувати зображення Робочого столу в буфер обміну – кнопка Print Screen, вставити - Вставка). Визначити параметри анімації всіх об’єктів.

10. Переглянути вашу презентацію в режимі звичайному, в режимі сортувальника та в режимі показу слайдів.

11. Зберегти презентацію в папці PRESENT в файлі present1.ppt.

12. Створити презентацію на обрану самостійно тему на 2-3 слайди.

13. Зберегти презентацію в папці PRESENT в файлі present2.ppt.

14. Показати роботу викладачу, оформити звіт.