Лабораторна робота №1.
Створення інформаційного бюлетеня і буклету

Мета: Практично закріпити знання та вміння створення публікацій, введення в них текстової інформації, графіки.

Завдання:

1. Відкрити вікно програми MS Publisher. Переглянути в панелі Область задач колекції макетів різних публікацій.

2. Створити публікацію – конверт. Адресою відправника визначте адресу технікуму: «М. Павлоград вул. Радянська 63», а адресу отримувача визначте свою власну. Емблему замініть на емблему технікуму з файлу ЛР5 тексти.bmp. Публікацію зберегти на Робочому столі в файлі Конверт.pub

3. Створити публікацію-буклет, мета якого – інформація про курси операторів ПК:

• Серед зразків шаблонів оберіть один з них за тематикою буклету;

• Після відкриття обраної публікації можна почати введення з клавіатури інформації на першій сторінці буклету. В області Відомості про товар або послугу введіть текст «Курси операторів ПК». В текстовому полі назви організації «ПТНГУ Група», текстове поле з девізом «Професіоналізм, практичність, порядність». Телефони та адресу визначте самостійно.

• Перейдіть на другу сторінку буклету (клацніть по значку номера сторінки в вікні навігації). Введіть текст головного внутрішнього заголовка «Програма курсів». Клацніть в області першої колонки статті. Сам текст треба скопіювати через буфер обміну з файлу ЛР5 тексти.doc

• В діалозі підтвердити використання автоперетікання тексту в сусідні колонки. При потребі змінити розмір шрифту таким чином, щоб текст розмістився рівномірно по всім колонкам.

• Змінити чи вставити відповідний малюнок: в контекстному меню команда змінити малюнок, в колекції вибрати відповідний.

• Збережіть створену публікацію на Робочому столі в файлі Буклет.pub.

4. Створити публікацію-бюлетень, що складається з однієї сторінки і містить 2 статті «Основні пристрої ПК» і «Історія сучасного ПК»:

• Оберіть з колекції шаблонів бюлетенів один на свій смак;

• Видаліть з макета сторінки 2, 3 і 4 через контекстне меню номерів сторінок;

• Заголовки введіть з клавіатури, а тексти статті 1 і 2 скопіювати через буфер обміну з файлу ЛР5 тексти.doc.

• Збережіть створену публікацію на Робочому столі в файлі Бюлетень.pub.

Зразок бюлетеня

Зразок буклету

Сторінка 1

Сторінка 2